שלום אורח. אם עדיין לא נרשמת לקהילייה שלנו לחץ/י כאן להרשמה...
 
בס"ד 
אורח!
כניסה למערכת או רישום.
פרסם באתר זה

סקר החודש

הסקר בחסות:

בעד או נגד מאגר נתונים ביומטרי מרכזי?

בעד תעודת זהות ודרכון ביומטריות אך נגד המאגר המרכזי: 75 (38.27%)

נגד תעודת זהות ודרכון ביומטריות: 52 (26.53%)

בעד תעודת זהות ודרכון ביומטריות ובעד המאגר המרכזי: 37 (18.88%)

אין לי דעה בנושא: 26 (13.27%)

בעד תעודת זהות ודרכון ביומטריות אך אין לי דעה בנושא המאגר: 6 (3.06%)

 סה"כ הצבעות: 196

 

סקרים נוספים...

 
פרסם באתר זה

פורומים מאמרים וחדשות     

כל המילים אחת מהמילים ביטוי מדוייק

פלא שיווק מערכות מיגון בעמ - הבית שלך לפתרונות אבטחה ומיגון מתקדמים. מערכת אבטחה היברידית המתקדמת בעולם - עד 64 מצלמות: NUUO. מצלמות איכותיות מבית אלפאטק: AlphaTech. 04-8425443

 


 

מאמרים וחדשות אחרונים < לכל החדשות והמאמרים בנושא < מאמרים וחדשות ראשי

   גרסה להדפסה גרסה להדפסה   שלח מאמר בדואל שלח מאמר בדואל      

שינויים בתקינה הישראלית

נכתב ע"י מר יהודה הלפרין מחברת סקר אזרחי

 

פורסם: ב-1 ביולי, 2008


מכון התקנים הישראלי ביצע סידרת רוויזיות ושינויים בתקנים הישראלים "המובילים" בתחום "האש והפריצה".

חלק מהתקנים הושלמו ואף פורסמו, והחל ממועד פרסומם הפכו למחייבים לכל דבר ועניין. מצאתי לנכון להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים בתקינה הישראלית להם הייתי שותף מלא כדלקמן.

הערה: מסמך זה נערך עפ"י מיטב הבנתנו המקצועית בתחום זה. אין לראות בו מסמך קובע ואו משפטי מכל סוג שהוא והוא מיועד לעדכון העוסקים בתחום וזאת בלבד.התקנים לפריצה

ת"י 1337/1 - יח' בקרה ומערכות בקרה לבתי עסק


סטטוס התקן: הרווזיה הסתיימה - התקן פורסם.
 

 • עיקרי השינויים בתקן:
  התקן מיועד להתקנת מערכות אזעקה "בעסקים טעוני רישוי". התקנת המערכות הינה עפ"י התקן הישראלי 1337/2 (ראה סעיפים בהמשך).
  • שמונה אזורי גילוי מינימאליים. (אפשר להרחיב כמה שרוצים)
  • חייגן אוטומטי מובנה. (מאושר על ידי משרד התקשורת)
  • משדר אלחוטי (אפשר עצמאי ואפשר בתוך מרכז הבקרה, מותר בנוסף גם יח' סוללרית או במקום האלחוטי)
  • לוח מקשים להפעלה ונטרול
  • שני צופרים, פנימי וחיצוני (שניהם מוגנים ומזוודים)
  • המערכת תותקן בנק' מוסתרת ומוגנת בגלאי מיידי
  • מנעול הדלת הרכזת יהיה גלילי, יותקן מגנט על הדלת וסנסור פנימי
  • עובי קופסת הרכזת יהיה 2 מ"מ. (כך גם לקופסת ההרחבות)
  • תכנות המערכת יכלול דווח על הפסקת חשמל ומתח מצברים נמוך
  • בתכנות המערכת במצב לא דרוך תהיה התראה על נתק או קצר בחווט כולל זמזם אתראה בקיבורד
  • המערכת תשמור 150 אירועים אחרונים גם לאחר ניתוק מתחים
  • אפשר לבצע תכנות מרחוק למערכת (במגבלות האבטחה)
  • החווט בן מרכז הבקרה למקודד יהיה מבוקר ומוגן, ניתוק החווט ידווח על כך למוקד
  • בתכנות המערכת תהיה בקרה לנטרול אזורים ודווח על כך למוקד, כן תכלול המערכת "שעון שבועי"
  • אפשר להתקין יח' סוללרית יעודית במקום היח' האלחוטית
  • כל אחד מערוצי התקשורת למוקד יהיה "דו כיווני"
  • המערכת תכלול התקן לזיהוי "ניתוק קו הטלפון"
  • תכנות המערכת יכלול בקרת "בדיקה אוטומטית" של 2 ערוצי התקשורת, כל 24 שעות


 

ת"י 1337/2 - הוראות התקנה לבית עסק


סטטוס התקן: הרוויזיה הסתיימה התקן אושר ויפורסם בתוך כחודש.
 

 • עיקרי השינויים בתקן:
  תקן זה יורחב ויכלול את מפרטי התקן לעסקים טעוני רישוי ולכל עסק באשר הוא (התקן הישן היה רק לעסקים טעוני רישוי).
  • בהתקנה במחסני מזון יהיה אלמנט הקרוי "הצלבת אזורים" (במקום חיבור 2 גלאים במקביל - מי שרוצה יכול לאפיין בכל מקום)
  • כל קווי המערכות יהיו מוגנים בקצר ונתק
  • לכל מערכת יוכן תיק תיעוד שיכלול פרוט רישום אזורי הגילוי
  • התקן מגדיר 2 רמות של התקנה: רמה 1 לכל סוג של עסק; רמה 2 לעסקים טעוני רישוי (לחדרי נשק - קיים מפרט יעודי של המשטרה)
  • אזורי הגילוי יאופיינו לפי קומות, מסדרונות, אגפים, חלונות, כמות גלאים, כספות
  • בחדרי אוצר תותקן מערכת נפרדת
  • התקנת הרכזת והמשדר תהיה במקום מוסתר ומוסלק, מוגן בגלאי מיידי מחובר לאזור פעיל 24 שעות ביממה
  • לא תותקן מערכת על קיר גבס ועיגון המערכת יהיה בעזרת ברגיי מתכת של 8 מ"מ לפחות (ג'מבו)
  • השהיית הכניסה 5 שניות בלבד, הכניסה לנטרול תהיה תמיד דרך אזור גילוי (מגנט על דלת כניסה למשל)
  • בהתקנה ברמה 1 החיווט יועבר תמיד במובילים, ברמת 2 מותר שלא במובילים (חווט חיצוני בתוך צנרת מתכת)
  • השימוש בחווט יהיה תמיד בחווט שזור (לא כבל אינטרקום חד גידי שהיה עד היום);
   • שטח החתך של כל גיד יהיה לא פחות מ-0.2 מ"מ נחושת
   • החיבור בין הרכזת לצופרים יהיה בקו ישיר בחווט בעל חתך של 0.5 מ"מ
  • חיבור קו הטלפון יהיה מבוקר 24 שעות ביממה, ניתוק קו הטלפון- תשוגר על כך הודעה למוקד
  • אין לחבר קו טלפון לחייגן המוקד משותף עם חייגן מערכת אש
  • בכל התקנה יהיו לפחות 10% גלאי "אנטי מסק" (לא פחות מאחד)
  • גלאים אקטיביים פנימיים יותקנו בגובה של 45 ס"מ מינימום ואו בגובה של 80 ס"מ מכסימום ממפלס הרצפה
  • גלאים אקטיביים חיצוניים יותקנו בגובה מינימאלי של 85 ס"מ ומכסימלי בגובה שלא יעלה על 135 ס"מ
  • גלאים אקטיביים מול חלונות יהיו בגובה מינימאלי של 40 ס"מ
  • לא יותקן גלאי המושפע מהפרעות חיצוניות
  • לא יותקנו גלאים אקוסטים בעלי מיקרופון ללא עיבוד אותות
  • התקנת מגנט על דלת ברזל תהיה עם מבודד מתאים
  • הצופרים החיצוניים יכללו הגנה כנגד החדרת קצף ומינימום בגובה 2.5 מטר
  • בכל התקנה מול פתח יותקן מגנט וכן גלאי לפחות
  • חיבור המערכת לחשמל יהיה דרך מפסק יעודי
  • התקנת המערכות יהיו על ידי "מתקין מורשה"
  • כל אביזר גילוי יחובר לאזור גילוי ניפרד (כך גם טמפר המיגון של האביזר)
 

תקנים לאש

ת"י 1220/11 - תחזוקת מערכות גילוי עשן


סטטוס התקן: אושר ופורסם.

הערה: תקן זה קיים מאז חודש 10/96, מסגרת התקן לא נאכפה ולא בוצע בו שימוש ראוי, שינוי התקן שבוצע בחודש 12/02 קובע את הפרמטרים לתחזוקת המערכת ואת הגורמים המקצועיים המאושרים לביצוע תחזוקה זאת. ככלל התקן הינו בעייתי ובעקבות מספר בקשות "נפתח" זה מחדש לבדיקה במהלך שנת 2005,שונה ופורסם מחדש בשלהי 2006

 • עיקרי השינויים בתקן:
  • בדיקת המערכת תבוצע כל 6 חודשים
  • בדיקת רגישות הגלאים תבוצע כל 3 שנים (אפשר להחליף את הגלאים במקום ביצוע בדיקה)
  • תחזוקת המערכת רק על ידי מתחזק מורשה שהוסמך לכך על ידי יצרן הציוד או בא כוחו החוקי. לתקן צורף אישור התקנה לחברת ביטוח ולרשות הכיבוי שאר עיקרי מפרטי התקן ללא כל שינוי


 

ת"י 1220/3 - הוראות התקנה ודרישות כלליות


סטטוס התקן: אושר ופורסם.
 

 • עיקרי השינויים בתקן:
  • לתקן נקבעו 2 רמות: רמה מס' 1 ורמה מס' 2. רמה מס' 1 הינה הרמה הנמוכה ואילו רמה מס' 2 הינה הרמה הגבוהה יותר (לא להתבלבל)
   • לרמה מס' 1 נקבעו מספר רמות סיכון וכן הגדרה של סוגי עסקים הנדרשים להתקנת מערכת גילוי אש, רמה זאת אינה מחויבת בחיבור עם חייגן לרשות הכיבוי אלא עפ"י דרישת הלקוח (המבוטח) ואו מי מטעמו (הסוקר).
   • לרמה מס' 2 נקבעו גם כן רמות סיכון וכן הגדרה של סוגי העסקים הנדרשים בהתקנה מערכת גילוי עשן. רמה זאת מחויבת בחיבור חייגן (מדבר) לרשות הכיבוי.
   הערה: 2 הרמות מחויבות חיבור כל שהוא למוקד או רשות כיבוי. (ראה העיתון סיקורים 2- דף 2-3)
  • מרכז הבקרה יותקן באזור הכניסה, אם אי אפשר יותקן לוח משנה
  • במקום שיש שומר יותקן לוח משנה במקום השמירה
  • תחזוקת המערכת תהיה לפי תקן ישראלי 1220/11
  • אין לחבר יותר מ-25 גלאים על אותו אזור גילוי
  • שטח הרצפה של אותו אזור גילוי לא יעלה על 2,000 מ"ר
  • אזור גילוי יוגדר לא יותר מקומה אחת
  • במבנה של מעל 500 מ"ר אפשר להתקין גלאי קרן (לפחות שניים בשני אזורי גילוי נפרדים)
  • אסור לאפיין גלאים עצמאיים כמערכת גילוי אש
  • במקומות שיש לוחות חשמל בעלי 63 אמפר ומעלה יש להתקין גלאי עשן בלוח, הפעלת הגלאי תגרום להפסקת מתח החשמל בלוח (לא להתקין בלוחות של חברת החשמל)
  • בחניוני רכב אפשר להתקין מערכת ספרינקלים במקום מערכת גילוי אש בתנאי שאין דרישה מרשות הכיבוי
  • אם יש חדרים מופרדים במחיצות שגובהן בין התקרה לקצה המחיצה עולה על 45 ס"מ יש להתקין גלאי בכל חדר
  • קורה בתקרה שגובהה מעל 45 ס"מ תחשב כמחיצה נפרדת
  • במקומות שיש מערכת ספרינקלים יש לחבר במערכת חיווי זרימה
  • בכל מקרה של תקרה מונמכת יש לעיין בסעיף 7.3.3 לתקן
  • לכל גלאי המותקן בחלל פנימי, (חדר או תקרה) תותקן נורית סימון
  • כל התצוגה במערכת או בלוחות המשנה יהיו בעברית
  • אפשר להתקין במערכת מערכת כריזה במקום צופרים פנימיים
  • במקומות המוגדרים כרמה 2 יותקן חייגן לרשות הכיבוי וזאת בעזרת חיבור "זורק שלוחות", החיבור יהיה לפני כניסות המרכזיה (אם קיימת)
  • בתוך החייגן יותקן אמצעי לזיהוי תקינות קו הטלפון (צופר קטן) אם זה מותקן ליד מרכז הבקרה, אם לא דווח על כך לרכזת

[16896]
   גרסה להדפסה גרסה להדפסה   שלח מאמר בדואל שלח מאמר בדואל

תגיות

תקן ישראלי, 1337, 1220, עסקים טעוני רישוי, מערכת גילוי, אש, פריצה, אזעקה,

תגובות במערכת הפורומים

לא נרשמו תגובות למאמר זה

[ היו הראשונים לפרסם תגובה ]

פרסם מודעתך כאן

עקבו אחרינו בטוויטר

חדשות עולם הבטחון

הנקראים ביותר

חדשות הי-טק

חדשות כלליות

CCleaner - Freeware Windows Optimization